tiktok

路透社 5月30日 報導,消息人士透露 TikTok 正喺準備一個 美國 版嘅推薦算法,呢個版本將會獨立運行,唔再依賴佢嘅中國母公司字節跳動。據悉,呢個動作係為咗應對 美國 國會 嘅壓力,避免被禁止喺 美國 運營。

事件由來

TikTok 嘅中國母公司字節跳動喺去年底已經開始分拆源碼。呢個計劃其實係早於今年初美國國會推動嘅出售法案。呢條法案喺四月正式簽署成為法律,要求 TikTok 唔係出售美國業務就係面臨禁令。

源碼分拆

據知情人士透露,分拆之後嘅源碼可能會為未來嘅剝離美國資產鋪路,雖然目前冇任何出售計劃。TikTok 之前亦多次表示,出售美國資產係無可能嘅事情。

TikTok 回應

TikTok 喺一篇發布喺 X(以前叫 Twitter)嘅文章中表示,路透社今日發表嘅報道係誤導同唔準確嘅,但冇具體指出咩內容唔準確。TikTok 同字節跳動喺五月份喺美國聯邦法院提起訴訟,試圖阻止要求出售或禁止應用程式嘅法律。

工程浩瀚

過去幾個月,數百名字節跳動同 TikTok 嘅工程師已經開始分拆數百萬行代碼,建立一個獨立於中國版本嘅推薦算法。呢個過程被形容為「瑣碎但繁複」,需要花費超過一年時間完成。除此之外,每行代碼都需要審查,確保可以納入獨立嘅代碼庫。呢個過程中,合規同法律問題亦增加咗工作嘅複雜性。最終目標係建立一個只服務於美國 TikTok 用戶嘅推薦算法代碼庫。

技術風險

完成分拆之後,美國版 TikTok 可能無法達到現有版本嘅性能,因為目前嘅推薦算法高度依賴字節跳動喺中國嘅工程師進行更新同維護。

未來展望:TikTok 嘅高管曾考慮公開部分推薦算法,以展示技術透明度。儘管面臨法律挑戰,工程師仍然繼續進行代碼分拆工作,努力証明美國業務同中國母公司係獨立運行嘅。

作者: GOTCN編輯部