Photo Credit: CGTN

歐盟 近期宣佈計劃對 中國 電動車 徵收關稅,引發 德國 車企與業界專家嘅激烈討論。 德國 官員及主要汽車製造商正積極爭取重新考慮呢啲關稅,擔心潛在嘅經濟影響,倡導更合作嘅方法。 德國 希望避免貿易戰,保持其喺全球汽車市場嘅競爭優勢。

爭議背景

歐盟 對 中國 電動車 徵收關稅嘅決定,係因應佢哋認為 中國 政府大量補貼國內汽車業,令中國企業可以喺 歐盟 以顯著低價銷售車輛。呢啲關稅可能高達38.1%,旨在平衡競爭,保護歐洲企業。

德國 嘅外交努力

德國 官員正積極努力防止 歐盟 對 中國 電動車 嘅關稅生效,或者至少軟化呢個決定。據消息人士透露, 德國 對通過與中國嘅直接談判找到解決方案充滿信心,目標係喺7月4日前達成協議。內部人士表示, 德國 官員認為有協商空間,佢哋喺 歐盟 內有盟友,雙方需要採取行動達成互利協議。 德國 經濟部長羅伯特·哈貝克認為可以通過外交努力成功避免關稅升級嘅威脅。

來自 德國 政府與業界嘅反對

德國 政府及汽車業界領袖一致反對 歐盟 嘅關稅決定。 德國 數字化與交通部長沃爾克·威辛警告, 歐盟 嘅舉動可能引發「貿易戰」,最終損害 德國 企業。威辛認為,工業發展需要開放市場,而唔係限制性嘅貿易措施同市場隔離。「冇人想與中國打貿易戰……呢將係 德國 嘅災難,對 歐盟 亦無益。」

一位 德國 政府發言人強調,主張 歐盟 與中國之間嘅建設性對話, 德國 更偏好以公平競爭為特徵嘅國際貿易環境,而唔係更多限制性措施。

業界領袖發聲

德國 頂尖汽車製造商嘅領袖亦強烈反對 歐盟 對 中國 電動車 嘅關稅。BMW主席奧利弗·齊普斯批評呢個決定,認為會損害歐洲企業及利益,警告關稅可能引發保護主義螺旋,導致市場隔離而唔係合作。佢強調,自由貿易應係汽車業喺國際市場上繁榮嘅指導原則。

梅賽德斯-奔馳CEO奧拉·凱勒紐斯表示反對增加貿易壁壘,認為作為出口國, 德國 應該致力於消除貿易壁壘,並遵循世界貿易組織(WTO)精神。佢亦強調,保護主義措施如進口關稅唔有助於國際市場上嘅成功競爭。

大眾汽車亦批評 歐盟 嘅決定,認為喺 德國 及歐洲對純電動車需求疲弱嘅當下,呢個時機特別不利。公司認為,關稅嘅負面影響超過對歐洲,尤其係 德國 汽車業嘅任何潛在利益。

關稅嘅更廣泛影響

歐盟 對 中國 電動車 嘅關稅可能帶來即時經濟問題之外,亦引發對確保歐洲汽車業競爭力嘅最佳方法嘅更廣泛討論。有人認為,保護主義措施如關稅係必要嘅,以保護國內產業免受不公平競爭。但亦有人認為,呢啲措施可能