Nvidia 嘅中國專用AI GPU終於開始獲得銷售動力,因為中國科技巨頭對 華為 嘅供應問題感到不滿。摩根士丹利報告指出, Nvidia 嘅 AI 產品已開始吸引百度、阿里巴巴、騰訊同埋字節跳動等中國科技巨頭。當地媒體亦重申呢個發展,指中國公司已開始大規模訂購 Nvidia 嘅 H20 AI 加速器,再次為 Nvidia 鞏固其在國內市場嘅主導地位提供機會。

美國制裁影響

當美國嚴厲嘅制裁打擊中國迅速增長嘅 AI 市場時, Nvidia 被限制提供其 AI 加速器嘅精簡版型號。然而,地區公司將此視為機會,開始偏向使用本土解決方案,如 華為 嘅 Ascend 910B 晶片。呢個轉變令 Nvidia 喺中國市場嘅相關性變得更為可疑,當時預測該公司可能會失去更多來自中國嘅收入來源。但從目前情況來看, Nvidia 避免咗呢個局面。

供應鏈變化

供應鏈消息來源,如台灣嘅英業達(Inventec),一間伺服器同數據中心供應商,表示H20 AI GPU已開始受到廣泛關注。令人驚訝嘅係,呢個原因係 華為 無法為中國客戶及時提供 A I晶片。儘管 Nvidia 嘅 H20 AI 加速器性能遠不及 H100 ,但中國科技公司似乎被迫選擇 Nvidia 嘅產品,另一方面, Nvidia 嘅產品已顯示其對本土 AI 晶片嘅優勢。

華為 嘅挑戰

雖然 華為 嘅 AI 晶片獲得咗應有嘅關注,但公司嘅生產線未能應對龐大嘅訂單量。據報導, 華為 AI 晶片嘅良品率只有約20%,而且在制裁影響下,擴大生產設施係一個困難嘅舉動。

Nvidia 嘅機遇

儘管 H20 AI 加速器性能較差,但中國科技公司被迫選擇 Nvidia 嘅產品, Nvidia 已展示其對本土 AI 晶片嘅優勢。儘管性能可能相當或略遜一籌,但無人能匹敵 Nvidia 已建立嘅供應鏈。呢個情況無疑會對 華為 進軍 AI 市場造成打擊,而對 Nvidia 而言,呢可能係下一次「淘金熱」,單靠國內市場就能取得成功。